អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន១០០នាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ ពីជំងឺកូវីដ-១៩ បានទទួលអំណោយពី សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា-ចិន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥  ខែមិថុនា  ឆ្នាំ២០២០  នៅទីស្នាក់ការសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា (ស.ស.ស.ក) នៅ​ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា-ចិន បានផ្ដល់អំណោយដល់អ្នកសារព័ត៌មាន ដែលរង​ផ​លប៉ះពាល់ពីជំងឺ កូវីដ-១៩ ចំនួន១០០នាក់ ។