ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចពិភាក្សាស្តីពី ការរៀប​ចំ​​​​​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមន្ត្រីរាជ​កា​រក្រសួងព័ត៌មាន ជាមួយថ្នាក់ដឹ​កនាំ​ និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចពិភាក្សាស្តីពី ការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ទិន្នន័យមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មាន ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ ។