ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនា​គ​ម​ន៍ អំពាវនាវដល់យុវជន យុវនារី ដែ​​​​​​​លជាទំពាំងស្នងឫស្សី ចំនួន​២ចំ​ណុ​ច ឱ្យត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាប់យកឱ​កា​ស ក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះ