កិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង៥ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អ​ញ្ជើញជាអធិ​បតី ​ក្នុងកិ​ច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជា​មួ​​​​​យថ្នាក់ដឹកនាំ និងអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង៥ របស់ក្រសួងព័ត៌​មា​ន ដើម្បីពិនិត្យការងារដែលបាន​អនុវត្តកន្លង​មក និងពិភាក្សាការងារអនុវត្តបន្ត ។