ព័ត៌មានជាតិ ដោយ លោកគង់ សុខហេង 085 874 649

វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ត្រូវតែជាកន្លែងមួយដែលឈានមុខគេ ក្នុងការលើកកម្ពស់ការបង្រៀនតាមអនឡាញ និងការគ្រប់គ្រងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តម ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើកឡើងថា វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ត្រូវតែជាកន្លែងមួយ ដែលឈានមុខ ក្នុងការលើកកម្ពស់

ព័ត៌មានជាតិ ដោយ លោកគង់ សុខហេង 085 874 649

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល! ប្រទេសចិននៅតែឈរក្នុងលំដាប់លេខ១ ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និង ជំនួយក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសចិននៅតែឈរក្នុងលំដាប់លេខ១