ព័ត៌មានជាតិ ដោយ លោកគង់ សុខហេង 085 874 649

វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩នឹងបន្តចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកណ្តាល ទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ

ខេត្តកណ្តាល៖ អាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាល បានឲ្យដឹងថា វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នឹងបន្តចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ បន្តទៀត ក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះ នៅពេលវ៉ាក់សាំងមកដល់

ព័ត៌មានជាតិ ដោយ លោកគង់ សុខហេង 085 874 649

ក្រសួងព័ត៌មាន គាំទ្រគម្រោង បង្កើតកម្មវិធីប្រដាល់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន បានគាំទ្រចំពោះគម្រោងបង្កើតកម្មវិធី ប្រដាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា